+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odiseja

Homer
Odiseja

Odiseja je starogrcki ep nastao u VIII st. p.n.e. Spjevao ga je slijepac, Homer koji je živio oko 800g. p. n. e.Za njega su vezivana i niz drugih epova, šaljivi spjev “Boj žaba i miševa” i dr. djela, ali se u 18 st. pojavila sumnja u njegovu egzistenciju. Interesantni su njegovi opisi i heksametri (stihovi od 6 slogova). Vjeruje se da je “Ilijadu” napisao u ranijim a “Odiseju”, kao nastavak, u kasnijim godinama. Po Homerovim spjevovima možemo zakljuciti kakvi su bili stari Grci.U “Odiseji” se opisuju lutanja Odiseja, grckog junaka po završetku Trojanskog rata pri povratku na Itaku vjernoj ženi Penelopi i sinu Telenahu. Odisej je hrabar, lijep junak koji se trudi vratiti svojoj supruzi. To mu daje snage da prebrodi sve teškoce koje mu se isprijece na putu.

Pored njega tu se pojavljuju i drugi likovi:

PENELOPA, njegova žena koja odbija sve prosce, i kada više nije bila sigurna da je Odisej živ.
TELENAH , njegov sin slican ocu po svojo hrabrosti, narocito nakon što ga je Atena ohrabrila da otjera sve prosce.
ATENA– grcka boginja lova koja pomaže Odiseju i olakšava put koliko može.
POSEJDON-grcki bog mora koji otežava put Odiseju, jer je ovaj oslijepio njegovog jednookog sina (KIKLOPA POLIFEMA)
I DR. -Zeus, Apolon, Kalipsa…


FABULA:


Nakon što je niz godina proveo u zarobljeništvu nimfe Kalipse na otoku Ogigiju, bogovi Odiseja oslobadaju, te on žuri da dode kuci. Za to vrijeme Atena pomaže Telenahu (Odisejevom sinu) da otjera prosce njgove majke, nagovještavajuci mu da ce otac uskoro doci. Medutim Posejdon razbije Odisejev brod od obale ostrva Sherije. Tu Odisej, uz Ateninu pomoc, srece Nausikoja, kci tamošnjeg kralja, koja mu pomaže da dode do grada. Tamo Odisej dolazi do kralja Alkonija te mu opisuje svoje doživljaje. Nakon što napokon stiže na Itaku, Penelopa ga jedva prepoznaje, a otac je presretan što vidi sina.
MJESTO RADNJE: Istocni i srednji dio Mediteranskog mora
VRIJEME RADNJE:Nakon završetka Trojanskog rata.
IDEJA:Ideja je, po svemu upornost i da se cekanje isplati.Da Odisej nije bio uporan da dode do Itake, i da ga Penelopa nije uporno i vjerno cekala nebi bili sretni.
TEMA: Lutanja Odiseja i njegov povratak porodici uz pomoc Bogova.
5 Lektire za školu: Odiseja Homer Odiseja Odiseja je starogrcki ep nastao u VIII st. p.n.e. Spjevao ga je slijepac, Homer koji je živio oko 800g. p. n. e.Za njega su ve...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi