+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Odiseja

HOMER:
ODISEJABilješke o djelu:
Odiseja je starogrcki ep nastao u VIII st. p.n.e. Spjevao ga je slijepac,
Homer koji je živio oko 800. g. p. n. e. Za njega je vezivan i niz drugih
epova, šaljivi spjev “Boj žaba i miševa” i druga djela, ali se u 18 st.
pojavila sumnja u njegovu egzistenciju. Interesantni su njegovi opisi i
heksametri (stihovi od 6 slogova). Vjeruje se da je “Ilijadu” napisao u
ranijim godinama, a “Odiseju” kao nastavak u kasnijim godinama.
Po Homerovim spjevovima možemo zakljuciti kakvi su bili stari Grci.
U “Odiseji” se opisuju lutanja Odiseja, grckog junaka po završetku
Trojanskog rata pri povratku na Itaku vjernoj ženi Penelopi i sinu
Telenahu. Odisej je hrabar, lijep junak koji se trudi vratiti svojoj supruzi.
To mu daje snage da prebrodi sve teškoce koje mu se isprijece na putu.

Pored Odiseja u prici se pojavljuju i drugi Likovi:
Penelopa – Odisejeva žena koja odbija sve prosce, cak i onda kada više
nije bila sigurna da je Odisej živ.
Telemah – Odisejev sin, slican ocu po svojoj hrabrosti, narocito nakon što
ga je Atena ohrabrila da otjera sve prosce.
Atena – Grcka božica mudrosti koja pomaže Odiseju i olakšava mu put
koliko god može.
Posejdon – Grcki bog mora koji otežava put Odiseju, jer je ovaj oslijepio
njegovog jednookog sina (Kiklopa Polifema)
Zeus, Apolon, Kalipsa...

Mjesto radnje: Istocni i srednji dio Mediteranskog mora
Vrijeme radnje: Nakon završetka Trojanskog rata

Tema: Lutanja Odiseja i njegov povratak porodici uz pomoc Bogova.
Ideja: Ideja je, po svemu upornost i da se cekanje isplati. Da Odisej nije
bio uporan da dode do Itake, i da ga Penelopa nije uporno i vjerno
cekala, ne bi bili sretni.

Kratki sadržaj:
Nakon što je niz godina proveo u zarobljeništvu nimfe Kalipse na otoku
Ogigiju, bogovi Odiseja oslobadaju, te on žuri da dode kuci. Za to vrijeme
Atena pomaže Telenahu (Odisejevom sinu) da otjera prosce njegove
majke, nagovještavajuci mu da ce otac uskoro doci. Medutim, Posejdon
razbije Odisejev brod od obale otoka Sherije. Tu Odisej uz Ateninu pomoc
srece Nausikoju, kci tamošnjeg kralja, koja mu pomaže da dode do grada.
Tamo Odisej dolazi do kralja Alkonija te mu opisuje svoje doživljaje.
Nakon što napokon stiže na Itaku, Penelopa ga jedva prepoznaje, a otac
je presretan što vidi sina.
5 Lektire za školu: Odiseja HOMER: ODISEJA Bilješke o djelu: Odiseja je starogrcki ep nastao u VIII st. p.n.e. Spjevao ga je slijepac, Homer koji je živio oko 800. g. p...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi