+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

ENEIDA

PUBLIJE VERGILIJE MARON:
ENEIDABilješke o piscu:
Vergilije je bio najistaknutiji rimski pjesnik Augustova doba.
Bio je poseban ljubitelj starogrckih pjesnika i filozofa.
Živio je na Augustovu dvoru koji ga je i nagovorio da napiše Eneidu,
junacki ep u 12 pjevanja i ukupno 9 896 heksametara, u kojem je
proslavio rad Julijevaca kojima pripada i car August. Vergilije je snažno utjecao na mnoge europske pisce.

Vrsta djela:
Junacki ep

Kratki sadržaj:
Poslije propasti Troje Eneja se spašava i sa svojim sinom Askanijem
otplovi u Italiju sa željom da na ušcu Tibera osnuje novo carstvo.
Eneja je prikazan kao praotac rimskog naroda, a neizravno i kao Augustov
praotac. U prvom pjevanju prikazan je Enejin put u Italiju i nezgode koje
mu prireduje božica Junona. Bog vjetrova, po Junoninoj želji, uništava
Eneji brodove i on dolazi u Kartagu na dvor kraljice Didone. U drugom i
trecem pjevanju Eneja pripovijeda svoje doživljaje. U cetvrtom pjevanju
prikazana je ljubav izmedu Didone i Eneje, koja završava tragicno.
U petom i šestom pjevanju prikazan je Enejin bijeg prema Siciliji i silazak
u donji svijet, kroz koji ga vodi Sibila. Od sedmog do dvanaestog pjevanja
razvija se prica o Enejinom dolasku na obale Tibera, borbi s kraljem
Turnom i njegovom smrti.

Jezik, stil i kompozicija djela:
Vergilije je Homerovim stilom i tehnikom kompozicije obradio legendu
o Trojancu Eneji kao osnivacu Rima i tako stvorio rimski nacionalni ep.
Vergilije je svoj epski spjev obogatio ljubavnom pricom, utkavši u epsku
radnju dramske zaplete i produbljene slike osjecaja. Ovaj ep je spjevan
po uzoru na Ilijadu i Odiseju. Spjevan je u dvanaest pjevanja u kojim se
prvih šest pjevanja odnosi na Enejina putovanja koja možemo usporediti
i sa Homerovom Odisejom, dok drugi dio epa pjeva o ratovima te je
napisan po uzoru na Ilijadu. Ep se sastoji os 9 896 heksametra, a jezik je
vrlo jednostavan i jasan.Analiza likova:
Eneja
Razlikuje se od Homerovih junaka koji djeluju uglavnom spontano,
on je u prvom redu orude sudbine koja mu je naredila da udari temelje
buducoj velicini Rima. Time se nekako mogu opravdati neki njegovi
postupci koji bi inace bili za osudu. Kraljica Didona primila ga je kao
brodolomca u svoj grad, a on je, unatoc svim njenim dobrocinstvima,
neviteški napušta.

Didona
Pametna i lijepa kraljica Kartage koja se zaljubljuje u Eneju nakon
njegova dolaska u Kartagu.

Dojam o djelu:
Eneida kao ep je u biti zapravo Ilijada i Odiseja.
Ipak, Vergilijeva je izvornost osebujna, osobito su izvorni njegovi opisi oluja, ljubav Eneje i Didone, te je Eneida pravi roman u stihovima kojeg krase razne usporedbe, stanovita jasnoca i posebni likovi s jedinstvenim osobinama. Zbog svih tih elemenata Eneida me se duboko dojmila te je smatram za jedan od najboljih epova.
5 Lektire za školu: ENEIDA PUBLIJE VERGILIJE MARON: ENEIDA Bilješke o piscu: Vergilije je bio najistaknutiji rimski pjesnik Augustova doba. Bio je poseban ljubitelj st...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi