+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pjesme Šišmundo Mencetic:

Šišmundo Mencetic:
PJESME

KOJI CTIŠ SEJ PJESNI
Koji ctiš sej pjesni, molim te veselo
Tako ti ljuvezni, veseli tve celo.
Ako što zadoh ja, ne prija, tužicu,
Odvrzi dracu tja, a vazmi ružicu.
Toj li jur sad bolje ti moreš, ti tvori;
Oto ti jur polje: što umiš govori.
A meni jur kosti prigrizat, cuj, nemoj,
Da još tej gorkosti ne cutim uz trud moj.

PRVI POGLED
Zoviješe zora dan a slavno prolitje
Travicu drobnu van, zelen lis i cvitje,
Ja kad bih uhicen od ove gospoje,
Ke obraz nakicen u slavi vas poje.
S jutra, dim, na prozor pogledat opcah ja,
Ter tada moj pozor u taj cas pozri tja:
Meni bi viditi još lipšu ner vilu
Gospodu sjediti u rušcu pribilu.
Vidiv me ka hrlo vaze trak i kosu
Niz bijelo ter grlo kosice sve prosu;
Na celu ostavi dva prama od zlata,
Ostalo sve zavi okolo, dim, vrata,
Da kosa ne vitri, u kojoj do mal hip
Rukami zahitri na glavi vencac lip;
Ozriv se ja jelin ter oncas pode tja,
Ter gorci ner pelin i cemer ostah ja.

MISAL MI ZANOSI
Misal mi zanosi ovaj vil gdi pušta
Dva prama od kosi niz lišca gorušta,
Ali kad otvori dva svitla pozora
Ter bjelji svit stvori nego li dan zora.
Rozom jes povezla oblicje veselo,
A džiljom prinesla bijeli vrat i celo,
Iz koga jezera može bit da nose
S koraljom bisera, cim usti nje rose;
Ar iz njih leti glas za ki svak svidoci
Da rajsku ima slas ter miris s istoci.

BLAŽENI CAS I HIP
Blaženi cas i hip najprvo kad sam ja
Vidil tvoj obraz lip od koga slava sja.
Blažena sva mista kada te gdi vidih,
Dni, noci, godišta koja te ja slidih.
Blažen cas i vrime najprvo kada cuh
Ljeposti tve ime kojoj dah vas posluh.
Blažene boljezni ke patih noc i dan
Cic tvoje ljuvezni za koju gubljah san.
Blaženi jad i vaj ki stvorih do sade
Želeci obraz taj sve moje dni mlade.
Blaženo vapinje kad ime tve zovih
I gorko trpinje u željah kad plovih.
Blažen trak od uze ljuvene u kojoj
Stvorih plac i suze, želeci da sam tvoj.
Blažena ljepos tva, blažena tva mlados,
Pokli se meni sva darova za rados.
5 Lektire za školu: Pjesme Šišmundo Mencetic: Šišmundo Mencetic: PJESME KOJI CTIŠ SEJ PJESNI Koji ctiš sej pjesni, molim te veselo Tako ti ljuvezni, veseli tve celo. Ako što zadoh ja, ne...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi