+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

MEĆAVA

Pero Budak

MEĆAVA


BILJEŠKE O PISCU:Roden je 21. lipnja u Trebinju. Više je puta bio predsjednik Društva hrvatskih književnika . Dobitnik je više nagrada i priznanja( Gavellina nagrada 1971) . Dijela: Mecava, Potez kistom, Proljece bez ljeta, Zaboravljeni, Svjetionik, Nakot Balabana, Klupko…

TEMA: Život ljudi u lickom selu u vrijeme velikih migracija iz našh krajeva.

POANTA:Poanta je da i mecava može srecu donijeti: ˝Vidiš, stari, da more mecava i sricu donit. ˝

KOMPOZICIJA DJELA: Mecava se sastoji od cetiri cina, radnja je razradena kroz uvod, zaplet, vrhunac, rasplet.

U uvodu se iznosi socijalni položaj likova i problemi obitelji, a vremenski uvjeti nagovještavaju burna dogadanja.

Zaplet pocinje pojavom mladog Perelje I nastavlja se na dramaticnim odnosima Maše, Perelje, Jolea, Mande i Ivanove obitelji.

Vrhunac je Pereljin i Jolin sukob i Ivanova spoznaja da Maša ne nosi njegovo dijete.

Rasplet je radanje djeteta i Jolino mirenje sa životnom stvarnošcu.

JEZIK I STIL:Likovi govore jezikom kakav se govori u južnom djelu lickog polja. To je štokavska ikavica. Specificnost tog govora je I izgovor rijeci sa glasom h. H se gubi se I na pocetku I u sredini I na kraj rijeci, a ponegdje se zamjenuje I a v: rana, prnuti, pra, muva, gluv umjesto hrana, prhnuti muha, gluh. Cesta su I dodavanja, pa se tako glas j cesto stavlja ispred rijeci: jopet umjesto opet, a pojedinim rijecima dodaju se slogovi: ovdika, dolika, sadarce umjesto ovdje, dolje, sada.

KARAKTERIZACIJA LIKOVA:

MAŠA: Odrasla je bez oca . Emotivno je vezana uz majku, voli je I poštuje . Zarucena je kad joj je bilo petnaest godina za decka kojeg zapravo I ne poznaje. Ljubav prema Perelji javlja se iznenada I ona se toj ljubavi potpuno predaje iako je svjesna strašnih posljedica.

JOLE: je postariji covjek, povratnik iz Amerike. Život mu je bio mukotrpan a, teški fizicki poslovi ostavili su trag na njegovom tjelesnom I mentalnom zdravlju. Snažan je covjek koj ne trpi prigovore. Tip je seoskog gospodara kome se u kuci svi moraju pogoravati I cija se rijec mora poštovati.

MANDA:je tipicna licka seoska žena. Pokorava se mužu u svim njegovim željma, shvaca njegove namjere, no stavlja se na stranu kceri. Cesto ponavlja svoje uvjerenje : ¨Što š, cerce, nema druge man šutit I trpit. ˝

PERELJA: je pravi seoski momak, snažan, ponosan, hvalisav, a u duši nježan. Uporan je svojim nastojanjima prema Maši, iskreno je voli.
U obracunu s Jolom ne želi ga povrijediti I to Jole iskorištava. Njegova se ljubav I upornost na kraju isplatila.

IVAN:je Markov sin, vraca se iz Amerike da bi oženio domacu djevojku jer voli svoj kraj I ljude I smatra da su domace djevojke ljepše on stranih. Iako se vratio iz Amerike u duši je tradicionalan licki muškarac.

TOMO:je seoska šaljivcina. Pun je šala, narocito se voli šaliti sa ženama. Uvijek se nade tamo gdje se nešto zanimljivo dogada. Svi ga prihvacaju u društvu.
5 Lektire za školu: MEĆAVA Pero Budak MEĆAVA BILJEŠKE O PISCU:Roden je 21. lipnja u Trebinju. Više je puta bio predsjednik Društva hrvatskih književnika . Dobitnik je...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi