+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

U REGISTRATURI

Kovacic - U REGISTRATURI

ŽIVOTOPIS:
Ante Kovacic (1854.-1889.) roden je u Oplazniku.
Maturirao je u sjemeništu i nastavio studij prava u Zagrebu. Radio je u tudim advokatskim kancelarijama u Zagrebu i Karlovcu do 1887., kada je doktorirao i otvorio vlastitu odvjetnicku pisarnicu u Glini.
Bio je pristaša Stranke prava i Ideja Ante Starcevica.
Bio je novinar, feljtonist i književnik.
Djela: ''Barunicina ljubav'', ''Fiškal'', ''U registraturi'', ''Izabrane pjesme'', itd.

KNJIŽEVNI ROD: epika
VRSTA DJELA: roman

TEMA: Odrastanje i sazrijevanje seoskog mladica u gradskoj sredini

VRIJEME I MJESTO RADNJE: 19. st., Hrvatska (relacija selo - grad)

OBILJEŽJA OVOG ROMANA:
1. ROMATINCARSKA:
Vidljiva su u tajanstvenosti kojom je obavijeno Laurino podrijetlo, u intrigama, Laurinom hajduckom životu, u tajanstvenosti njezina odnosa s Ferkonjom i babom Hudom.
2. REALISTICKA:
Osnovna je tema realisticna: prikazuje djetinjstvo i školovanje seoskog djecaka Ivice Kicmanovica i njegovu preobrazbu u gradanina. Prikazan je prodor kapitalizma na selo (Medonic), a preko kumordinara Žorža tip siromašnog seljaka koji postaje gradski sluga. Preko Ferkonje pokazuje zametak velegradskog kriminala.
Predstavljene su dvije sredine: gradska i seoska. Izmedu tih je dviju sredina (i dviju žena koje ih predstavljaju) Ivica Kicmanovic.
3. NATURALISTICKA:
U svojim su postupcima neki od likova motivirani i biološki - naslijedem (Laura je plod grešne Mecenine ljubavi koja, ne znajuci, pocini incest - postaje ljubavnica vlastitog oca; zlo je u njoj ukorijenjeno samim rodenjem).
4. MODERNISTICKA:
Vrijeme nije izraženo u kontinuitetu, ceste su retrospekcije. Završetak romana prikazuje nemoc pojedinca da ostvari ljubav i osobnu srecu zbog usuda koji ravna njegovim životom.

UKRATKO O DJELU:
Prvi dio romana opisuje Ivicino djetinjstvo u seoskoj sredini.
Drugi dio opisuje miješanje epizoda iz seoske i gradske sredine – drama glavnih likova. Pojavljuje se Medoniceva obitelj i u nizu epizoda razvija se drama glavnih likova Ivice i Laure (Mecenina smrt, Ivicin povratak na selo, Laurin dolazak u Meceninu kucu, razrješenje tajne u Laurinu porijeklu i Ivicin povratak u grad).
Treci dio odvija se u znaku novih zapleta i iznenadenja. Ljubavni trokut: Laura – Miha – Justa, Miho – Laura – Ferkonja. Ubojstva: Laura i Ferkonja ubijaju Mihu, a Laura ubija Ferkonju. Novi ljubavni trokut: Laura – Ivica – Anica u kojem Laura ubija Anicu. Slijedi Laurino pogubljenje i Ivicino propadanje, ludilo i smrt u zapaljenoj registraturi.

KRATAK SADRŽAJ:
Ivica Kicmanovic veoma je bistro dijete seoskog «mužikaša» Jožice zvanog Zgubidan. Na susjednom brijegu žive Mali Kanonik i njegova obitelj, s cijim sinovima, Pericom i Mihom Ivica polazi u školu. Zbog Ivicine bistrine, ucitelj i župnik nagovaraju Jožicu da ga pošalju na daljnje školovanje u grad, što uspijevaju i ostvariti uz pomoc župnika i Jožicina rodaka Jurica, «Žorža», koji radi kao sluga kod bogatog «Illusrissimusa» koji pak pristaje primiti Ivicu na stan i hranu za vrijeme školovanja. Illustrissimus je lik misteriozne prošlosti, izvanbracni sin vlasnika imanja i supruge upravitelja imanja, a prije preseljenja u grad živio je razvratnim životom (silovao je Doricu, suprugu jednog uglednog seljaka).
Kada je Ivici 20 godina, u Mecenin dom stiže njegova lijepa rodakinja i šticenica Laura u koju se Ivica odmah zaljubi, a koja mu isprica kako je nakon oceve smrti odrasla u siromašnoj radnickoj obitelji u kojoj je otac pijanac, a sin jednooki grubijan Ferkonja. Bježeci od Ferkonje, u šumi je naišla na babu Hudu kod koje je provela nekoliko godina, a zatim je došla u grad k Meceni. Nakon što Mecena otkrije Ivicinu i Laurinu ljubav, potjera Ivicu iz svog doma pa se on, upravo za Uskrs vraca kuci.
Mecena je na samrti, a Laura trovanjem požuruje njegovu smrt. Iste noci Mecenina kuca izgori u požaru, Žorž postaje krcmar, a Laura s Meceninin novcem dolazi za Ivicom na selo. Medu Meceninim novcem, Laura pronalazi dokaze da je zapravo Mecenina kci (plod silovanja seljakinje Dorice!), a Ivica odlucuje nastaviti školovanje Laurinim novcem. Po povratku u grad saznaje da je Laura u vezi s Kanonikovim sinom Mihom pa raskida s njom.
U Ivicu je zaljubljena kanonikova kci Anica koja za njim dolazi u grad i upada u ruke svodnici, od cega je Ivica spašava u posljednji trenutak. Istovremeno se Laura i Miha posvadaju kada ona u jednom njegovom prijatelju otkrije Ferkonju. Ona s Ferkonjom ubije Mihu te krece u bijeg i stvara odmetnicku družinu. Potom ubija i Ferkonju i želi zapoceti novi život s Ivicom u inozemstvu, ali Ivica se odlucuje vjencati s Anicom.
Laura sa hajducima upada na samu svadbenu svecanost; Kanonik i Ivicini roditelji pogibaju u tom sukobu, Ivica je ranjen, a Anica oteta i ubijena nakon okrutnog mucenja (Laura joj odreže grudi). Ubrzo potom Laura je uhvacena, osudena i smaknuta, a Ivica službuje kao registrator u provinciji. Krajem života odaje se alkoholu, te u trenutku pomracenja uma spaljuje i sebe i registraturu.

KARAKTERIZACIJA LIKOVA:
IVICA: u pocetku naivni mladic, koji s vremenom odrasta u patnika. U djetinjstvu je bio sretan, a kasnije ga je život ucio na sve gore i gore stvari. Prisiljen je na skromnost, rad, siromaštvo i seoski mentalitet. Ipak, on voli selo i svog oca i majku. Odlazak u grad ga mijenja. Prisilno odrasta u rezigniranog covjeka, rastegnutog na više strana koji ne pronalazi svoj unutrašnji mir.
Njegov lik, kao i ostali, prolazi kroz promjene. U pocetku je zbunjeni djecarac koji ne shvaca sve što se dogada oko njega. Nakon toga dolazi faza mladog šticenika, koji shvaca okolinu, ali eksplicitno mu je zabranjen svaki komentar: Nakon toga je mladic uhvacen u koštac s dvije žene, da bi na kraju završio kao neretni alkoholicar, bez vidljivog cilja na obzoru.
JOŽICA KICMANOVIĆ: Ivicin otac kojega nazivaju "zgubidan". Nije poznavao ni pedagogicko-didaktickih teorija ni prakse. Seljak naših starih korijena i zlatnih vremena, ne razumije se ni u citanje ni u pisanje. Pa stoga nije mogao procitati nikakve moderne pedagoge. Vesela ljudina, seljacki muzikaš na tzv. "bajsu". Tako obljubljeni svadbeni veseljak znao je biti kruta svadljivica u našem susjedstvu i jezicav poput kakove babe.
LAURA: kljucni faktor u Ivicinu životu, njegova prva ljubav i ''femme fatale''. Njena ga privlacnost u isto vrijeme i privlaci i odbija, isto kao što i on nju privlaci i odbija. Laura je lik pun suprotnosti i unutrašnjeg nesklada. Ona ili jako mrzi ili jako voli. Takvi sukobi su od nje ucinili hladno neemocionalno bice, koje na kraju završi hajduceci uokolo. Medu ostalim, ona je i glumica, i to takva koja glumi iz osobne koristi. Njezin je životni put pun razocaranja i ona na kraju ostaje nezadovoljna - isto kao i Ivica.
ŽORŽ: Njegov prividni sjaj zasljepljuje seljake, dok je on u stvari samo Mecenin rob. On je olicenje nesklada izmedu želje i stvarnosti, i pokazuje covjekovu želju da se pretvara da je ono što nije. Njegova je stvarna uloga da se ulizuje Meceni.
MECENA: lažni dobrocinitelj. Njegov dobar glas pociva na neobjašnjivoj cinjenici da ljudi imaju visoko mišljenje o njemu (bar oni koji ga ne poznaju). Ipak, to nije baš toliko cudno ako se uzme u obzir da je i on jedan glumac. Ne toliko velik kao Laura, ali sasvim dostatan da zavara okolinu. U stvari je priglup i dvolican covjek, a to se vidi u svakodnevnim prilikama: npr. ucenje govora. Iza njegove je površinske kreposti skrivena razbludnost i hedonizam.

STRUKTURA DJELA:
Roman sa višeslojnim fabularnim zbivanjima u kome je ukljuceno mnoštvo likova iz razlicitih društvenih slojeva, pa je roman svojevrsna analiza socijalnih, moralnih i psiholoških sastavnica tadašnjega hrvatskoga društva.
''Ja ispadoh iz odaja Mecene i sretnem na stubama divnu Lauru... Ona mi se nasmiješi rajskim, požudnim osmijehom a u crnim ocima plamti joj strast i hladnoca, neopisivo milje i ljut prezir, andeoska dobrota i zmijska zloba... sve to u jedan tren...''

''Ja ni od koga ne trebam i ne tražim oproštenja, ni pomilovanja, nego samo od tebe! Od tebe, mili moj! Vrati mi svoju žarku ljubav, a ja cu za sve vjekove biti tvojom robinjom! Ljubit cu prah za tvojim stopama! Gazi po meni, kao po kakvu crvu: samo da sam uza te, samo da s tobom dišem, mislim, govorim i živim! Oh, smiluj se, smiluj!''

''Tvoja je Anica ono seljacko dijete... Hi... hi... hi! Suviše smiješno. Da ceš je vjencati. . . Pripovijedalo mi, ispricalo mi sve. Ali pamti razbojnickog ženskog harambašu Laru: nikada nijedna nece biti tvojom dok je na ovim ramenima slobodne glave!''
5 Lektire za školu: U REGISTRATURI Kovacic - U REGISTRATURI ŽIVOTOPIS: Ante Kovacic (1854.-1889.) roden je u Oplazniku. Maturirao je u sjemeništu i nastavio studij prava u Zag...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi