+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

SREBRNE SVIRALE

SREBRNE SVIRALE

Dragutin Tadijanovic

BILJEŠKA O PISCU: Dragutin Tadijanovic roden je u Rastušju, kod Slavonskog Broda, 4. studenog 1905. u siromašnoj i brojnoj obitelji. Osnovnu je školu polazio u Podvinju, susjednom selu, pješaceci svakog dana po nekoliko kilometara. Te je rane dacke dane poremetio prvi svjetski rat koji je odmah odvukao oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodišnji djecak, doživio je prvi susret s gradom. Gimnaziju je polazio u Slavonskom Brodu. Prve je cetiri godine pješacio od Rastušja do Slavonskog Broda, svaki dan oko petnaest kilometara. Zatim je godinu dana stanovao u brodsko samostanu, a jednu godinu kod nekog gradevinskog poduzetnika kao poducavatelj njegovih sinova i kceri. Pa opet jednu godinu pješacio svakoga dana iz Rastušja u Brod i natrag. Sveucilišni je studij zapoceo 1925. na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. A 1928. prešao je na Filozofski fakultet, na kojemu je kasnije i diplomirao. U proljece 1953. izabran je za izvanrednog, a 1965. za redovnog clana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.

KAKVA JE NJEGOVA POEZIJA: Poezija Dragutina Tadijanovica, živog klasika i prvaka hrvatskog pjesništva, javlja se iz dubokoga punoga doživljaja, i kada se pjesnik vraca u rano djetinjstvo i mladicke dan, zarobljen bojama zavicajnih pejzaža i melodijom svoje Slavonije, i kada u stihovima, na svoj nacin, poetski ispisuje kronologiju svog života na putovima izvan zavicaja.

MOJE IGRACKE

Tema ove pjesme je djecja igra. Pisac nam prikazuje cime se on zabavljao u djetinjstvu. Pjesmu gradi na dogadajima kojima želi pokazati kako se djeca bez racunala i modernih igracaka mogu lijepo zabavljati. Prikazuje nam i jednu pjesmicu koju su on i njegovi prijatelji pjevali za razonodu :
Kreni koru, pušci vodu -
Tele sisa mliko –
Po dolini, po gorini –
Po sljepackoj torbetini!” Koristi se rijecima nerazumljivim za današnju mladež (stare rijeci) koje su kolnica, ornice i škljoca. U ovoj pjesmi nema rime, a ritam je veseo, brz, djecji kao zaigrana djeca. Opisuje svakodnevne dogadaje u obitelji “Oca nema kod kuce, to znam. A djed nakon rucka spava. Moja baka sad pere sude, I mene jako voli”. Ima malo epiteta – “crvena škljoca”. Zbog ljepote stiha pisac vješto koristi inverziju “šibe vrbove”. Pjesma ima pet kitica i kao u vecini njegovih pjesama stih je slobodan.

RANO SUNCE U ŠUMI

Ova pjesma u meni budi osjecaje slobode i prekrasnog života. Pjesma se sastoji od cetiri pjesnicke slike. U prvoj pjesnickoj slici motivi su: zelene krošnje i proljetni vjetar. Ta je pjesnicka slika vizualna. Epitet je zelene krošnje, a personifikacija uleti proljetni vjetar. U drugoj pjesnickoj slici motivi su: tanke strelice i šuma. Personifikacija je - tanke strelice probodoše lišce. Ta je pjesnicka slika takoder vizualna. U trecoj pjesnickoj slici motivi su: cvjetovi, listovi, male ptice i sunce. Epiteti su: rosnati i bijeli cvjetovi, a ima i inverzije: sunce veliko. U cetvrtoj pjesnickoj slici motivi su: stabla, trava i rosa. Epitet je granatih stabala. U ovoj pjesnickoj slici ima i poredbe: “sjenke granatih stabala narisaše kao prsti” i “blista rosa kao suze”. Tema ove pjesme je Sunce koje se budi. Pjesnika je motivirala prekrasna slika Sunca koje se diže rano ujutro. Pjesma se sastoji od cetiri kitice i 22 stiha. Stih je slobodan. Prva kitica je tercina, druga i treca kitica su šesterostih, a cetvrta kitica je sedmerostih.
NIKAD VIŠE

Ova ljubavna pjesma je vrlo kratka, ali iznimno osjecajna i simbolicna. Sastoji se od dvije pjesnicke slike. Prva pjesnicka slika ima motiv: rujni cvjetovi. Epitet je “rujni cvjetovi”. U ovoj nam pjesnickoj slici govori o prekidu sa svojom djevojkom – “Uvenuše rujni cvjetovi tvoje i moje ljubavi.” U drugoj pjesnickoj slici nam govori o svojoj žalosti zbog tog prekida “Nikad više
Necu gledati
Tvoja dva oka
Duboka.” Spretno se koristi inverzijom da bi docarao atmosferu i ritam. Stih je slobodan.
5 Lektire za školu: SREBRNE SVIRALE SREBRNE SVIRALE Dragutin Tadijanovic BILJEŠKA O PISCU: Dragutin Tadijanovic roden je u Rastušju, kod Slavonskog Broda, 4. studenog 1905. u s...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi