+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

SREBRNE SVIRALE

DRAGUTIN TADIJANOVIĆ:
SREBRNE SVIRALEBilješke o piscu:
Dragutin Tadijanovic roden je u Rastušju, kod Slavonskog Broda,
4. studenog 1905. u siromašnoj i brojnoj obitelji. Osnovnu je školu polazio
u Podvinju, susjednom selu, pješaceci svakog dana po nekoliko
kilometara. Te je rane dacke dane poremetio prvi svjetski rat koji je
odmah odvukao oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodišnji
djecak, doživio je prvi susret s gradom. Gimnaziju je polazio u
Slavonskom Brodu. Prve je cetiri godine pješacio od Rastušja do
Slavonskog Broda, svaki dan oko petnaest kilometara. Zatim je godinu
dana stanovao u brodskom samostanu, a jednu godinu kod nekog
gradevinskog poduzetnika kao poducavatelj njegovih sinova i kceri,
pa opet jednu godinu pješacio svakoga dana iz Rastušja u Brod i natrag.
Sveucilišni je studij zapoceo 1925. na Gospodarsko-šumarskom fakultetu
u Zagrebu, a 1928. g. prešao je na Filozofski fakultet na kojemu je kasnije
i diplomirao. U proljece 1953. izabran je za izvanrednog, a 1965. za
redovnog clana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
Tadijanovic je poceo pisati pjesme vrlo rano: u trecem razredu gimnazije,
u trinaestoj godini svog života, a sacuvao je samo one koje je napisao
potkraj 1920. i kasnije.

O njegovoj poeziji:
Poezija Dragutina Tadijanovica, živog klasika i prvaka hrvatskog
pjesništva, javlja se iz dubokog punog doživljaja, i kada se pjesnik vraca u
rano djetinjstvo i mladicke dan zarobljen bojama zavicajnih pejzaža i
melodijom svoje Slavonije, i kada u stihovima, na svoj nacin, poetski
ispisuje kronologiju svog života na putovima izvan zavicaja. Njegove su
pjesme osebujna ugodaja, slobodna stiha, dojmljive u svojoj sažetosti.

Uspomene
- Lirska pjesma koja nam govori o ljubavi
- Metaforickog je znacenja
- Tema: Pjesnikovo sjecanje na svoju ljubav
- Metafore – “Jesenas sam ostavio
Sedam zrelih jabuka
Da uvenu na granama,
Neuzbrane.”
- Personifikacija – “... a kad bi vecer raširila crna krila...”
- Pjesma je bogata epitetima – zrelih, neuzbrane, bijeli...
- Stih je slobodan, deveterac, tužna je ugodaja.
- Ritam je spor, polagan.


Pustoš
- Lirska pjesma
- Misaona (kontemplativna) pjesma.
- Tema: Usamljenost
- Pomalo turobna ugodaja.
- Preneseno znacenje pjesnikove osamljenosti i tuge:
“Nigdje nikog nema:
Ni covjeka, ni ptice.
... pusto mi je srce
i žalosno lice.”
- Metafora – “prolazim kroz tišinu”.
- Pjesma je sastavljena od tri kitice: dva dvostiha i kitice od jednog stiha.
- Slobodan stih bez rime.

Vracanje u noc
- Sretna ugodaja
- Tema: Sjecanje na slike iz djetinjstva: povratak kosaca u predvecerje
- Kratka, ali snažna pjesma
- Pjesma je bogata epitetima – sivim, oštre, tamnim...
- Metafore - “noseci miris...; oštre im kose zaspale preko ramena...”
- Nostalgicna je ugodaja, stih je slobodan, cetverostih ili katrena,
nema rime.

Kada prolaziš iznenada
- Lirska pjesma
- Tema: Ljubav jednoga mladog para (pjesnika i djevojke)
- Sastavljena je od tri pjesnicke slike:
- U prvoj pjesnickoj slici pjesnik nam govori svoje osjecaje prema jednoj
djevojci
- U drugoj pjesnickoj slici pjesnik susrece andela koji koraca i smiješi mu
se (preneseno znacenje)
- U trecoj pjesnickoj slici pjesnik opisuje andela
- Pjesmu sam doživio kao neostvarivu ljubav
- Pjesma je bogata epitetima – iznenada, brzo, nestašno, veselo, sitno...
- Pjesma ima dva dvostiha i jednu katrenu

Dojam o djelu:
Mislim da se Tadijanovic potrudio približiti elementarnom i izvornom
lirskom izrazu, napustivši sve obveze u stihu: težište je stavio iskljucivo
na pjesnicki ritam u poetskom rasporedu rijeci i gradi recenice.
Po tome je najviše svoj, a istodobno i moderan pjesnik koji pronalazi
nove, neotkrivene izražajne mogucnosti.
5 Lektire za školu: SREBRNE SVIRALE DRAGUTIN TADIJANOVIĆ: SREBRNE SVIRALE Bilješke o piscu: Dragutin Tadijanovic roden je u Rastušju, kod Slavonskog Broda, 4. studenog 1905. u ...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi