+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Pakao

U Danteovom djelu odrazio se cjelokupan život medijavalnog svijeta i po Engelsvim rijecima bio je on " u isti mah posljednji pjesnik srednjeg vjeka i rvi moderni pjesnik". Pisac i politicar koji ljudsko djelovanje dleda u sklopu nepromjenjivih morlnih zakona. Dante je izrazio i vrijeme u kojem je živio i trajne ljudske dileme izmedu dužnosti i osjcaja, misaonosti i akcije.
Mjesto radnje:
Pakao
Lica:
Dante Alighiere
Vegilije
Beatrice
Sadržaj:
I pjevanje
Prema Danteovu shvacanju covjek na pola svog života krece na zagrobna putovanja. na pocetku svog putovanja pjesnik je zalutao. Susrece razlicite zvijeri, a od straha ne zna kuda da krene. Te zvijere koje je susreo znace oholost i lakomislenost. U pomoc pjesniku dolazi Vergilije, pjesnik koji je napisao Eneide i izbavi ga sa pogrešnog puta, a dovodi ga do vrata svetog Petra.
V pjevanje
Tako se pjesnik zajedno s Vergilijem spušta iz prvog u drugi krug, koji je bio manji ali zat o bolan, placan i jadniji. Nailaze na velikog Minosa koji je tu postavljen da bi odredio koliko je tko grešan i gdje ga treba smjestiti tj. u koji dio pakla. Voda pjesnika razgovara sa Minosom i ne dozvoljava mu da se mepristojno ponaša prema pjesniku. Pjesnik vidi i cuje strašne muke i patnje. Zanima ga tko su te duše što tako pate, a voda mu govori. Tu je Kleoatra koja je bila Cezarova i Antonijeva ljubavnica. Tu su još Panis i Triston. Želja pjesnika je da razgovara sa drugim zaljubljeni dušama. Dolaze Franceska i Paolo i pticaju o ljubavi, a pjesnik osjeca bol zato što da je to dovelo dovde. Tada Franceska zapocinje pricu kada je osjetila prvu ljubav. Na kraju njezinog pricanja paolo pada od bola u nesvijest.
5 Lektire za školu: Pakao U Danteovom djelu odrazio se cjelokupan život medijavalnog svijeta i po Engelsvim rijecima bio je on " u isti mah posljednji pjesnik sr...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi