+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Lirske narodne pesme

Lirske narodne pesmeDragi
i nedragi
Dva
cvijeta
Ili
grmi
Kad
se zeni...
Kujund`ija
i hitroprelja
Oj,
devojko
Oj,
golube
Oj,
nevene
Poljem
se vija
Srdo
moja
Sunce
se s djevojkom o`eni
Sunce
za|e
Vidjeh
cudo
Vidjeh
cudo prije
Zelje
bere...
Ženidba
vrapca Podunavca
1. Dragi i nedragi
DRAGI I NEDRAGIKonj zelenko rosnu travu pase;za cas pase, za dva prisluskujegde devojka svoju majku moli:"Ne daj mene, majko, za nedraga!Volim s dragim po gori 'oditi,glog zobati, s lista vodu piti,studen kamen pod glavu metati,neg' s nedragim po dvoru setati,secer jesti, u svili spavati."
2. Dva cvijeta
Dva cvijeta u bostanu rasla:plavi zumbul i zelena kada.Plavi zumbul ode na Doljane,osta kada u bostanu sama.Porucuje zumbul sa Doljana:"Duso moja, u bostanu kado,kako ti je u bostanu samoj?"Odgovara iz bostana kada:"Sto je nebo - da je list artije,sto je gora - da su kalemovi,sto je more - da je crn murecep,pak da pisem tri godine dana,ne bi' moji' ispisala jada!"
3. Ili grmi...
Ili grmi, il' se zemlja trese?Ili bije more o bregove?Niti grmi nit se zemlja trese,niti bije more o bregove,vec to jezdi Jablanova moba.Pred njome je Jablan na konjicu.U ruci mu struk bela bosiljka;rukom mase, bosiljak mirise:"Lako, lako, moja silna mobo!Sama mi je gospodja kod dvora,nece znati da je silna moba,vec ce mislit da je turska vojska-mlada, luda, poplasice mi se,tanka, vitka, prelomice mi se."
4. Kad se zeni
Kad se zeni koji kuce nema,curu prosi koja srece nama,svate kupi koji posla nema,sve pandure i vodenicare.Na njima je divno odjelo:sve u cosi, a goli trbusi.Dva pesaka, treci konja nema.Kad odose svati po devojku,za gotovu sovru zasedose:sta god treba, to na sovri nema.
5. Kujundzija i hitroprelja
Sto se sija kraj gore zelene:Da l' je sunce, da l' je mjesecina?Nit' je sunce, nit' je mjesecina,Vec dva zlatna roga od jelena,U njima su dva grada gradjena,U jednom je kujundzija Janko,U drugome Janja hitroprelja,Porucuje kujundzija Janko,Porucuje Janji hitroprelji:"Oj Boga ti, Janjo hitropreljo!"Da ti posljem maleno povjesmo,"Opredi mi sator i kosulju,"A sto tebi od toga ostane,"Ti opredi sebi u darove."Janja bila mudrija od Janka,Porucuje kujundziji Janku:"Oj Boga ti, kukjundzija Janko:"Da ti posljem malenu paricu,"Sakuj meni v'jence i oboce"A sto tebi od toga ostane,"Potkuj tvoga dobra konja vranca,"Neka ti je medju bracom hvala."
6. Oj, devojko
"Oj devojko, duso moja,cim mirisu nedra tvoja?Ili dunjom, il' narancom,ili smiljem, il' bosiljem?"Oj, boga mi, mlad junace,moja nedra ne mirisuniti dunjom, ni narancom,niti smiljem, ni bosiljem -vece dusom devojackom."
7. Oj, golube
Oj golube, moj golube!Ne padaj mi na maline!Kad maline zrele budu,i same ce opadati,bas ko suze devojackeprvu noccu u loznici,kad joj dragi lice ljubi.
8. Oj nevene
Oj nevene, oj nevene,blago tome ko te bere!I ja bih te mlada brala,ali sada nemam kada;ja se mlada na put spremam,tudje dvore dvorivati;tudja baba bobom zvati,a svoga cu spominjati;tudju majku majkom zvati,a svoju cu spominjati;tudjeg brata bratom zvati,a svoga cu spominjati;tudju seku svojom zvati,a svoju cu spominjati.
9. Poljem se vija
Poljem se vija Hajdar delija,po polju ravnom, na konju vranom.Gleda ga Ajka sa gradskih vrata:"Hajdar delija, i perje tvoje!Tvoje me perje po gradu penje!""Ajko devojko, i kose tvoje!Tvoje me kose po polju nose!"
10. Srdo moja
Srdo moja, ne srdi se na me!Jer ako se ja rasrdim na te,sva nas Bosna pomirit ne moze,ni sva Bosna, ni Ercegovina!
11. Sunce se s djevojkom ozeni
Djevojka je suncu govorila:"Jarko sunce, ljepsa sam od tebe!Ako li se tome ne vjerujes,Ti izadji na to ravno nebo,Ja cu izic' za goru na vodu".Kada jutro vedro osvanulo,Izlazilo na nebo sunasce,A devojka za goru na vodu.Ugleda je lijepo sunasce,Ugleda je kroz jelovo granje:Kol'ko se je asik ucinilo,Triput se je sunce zaigralo,Pa odvuce lijepu djevojku,Da je uzme sebi za ljubovcu,-Od nje posta zvijezda Danica.
12. Sunce zadje
Sunce zadje za Neven, za goru;junaci se iz mora izvoze.Brojila ih mlada Djurdjevica.Sve junake na broj nabrojila,do tri njena dobra ne nabroji:prvo dobro - Djurdja gospodara,drugo dobro - rucnoga djevera,trece dobro - brata rodjenoga.Za Djurdjem je kosu odrezala,za djeverom lice izgrdila,a za bratom oci izvadila.Kosu reze, kosa opet raste;lice grdi, a lice izrasta;ali oci ne mogu izrasti,niti srce za bratom rodjenim.
13. Vidjeh cudo i prije
Vidjeh cudo i nagledah se,dje idjase patka potkovana,a bijela guska osedlana,jos na vuku kapa od samura,na medjedu zelena dolama,na pijevcu kovcali caksire,na lisici lijepa djerdana,a na zecu svilene dimije.Ne cudim se patki potkovanoj,ni bijeloj guski osedlanoj,nit vukovoj kapi od samura,ni medjedu zelenoj dolami,ni lisici, ni njenu djerdanu,ni pijevcu kovcali-caksiram';no se cudim zecu dimijama:kad se vere, kako ne izdere!
14. Zelje bere
Zelje bere aga Asan-agau Mostaru nasred Sarajeva!Gledalo ga Vlase ispod Beca,na Biograd pusku naslonilo:na zlo ga je mjesto pogodilo -pod koljeno medju oba oka!Mrtav pade aga Asan-aga,mrtav pade, zdravo kuci podje!
15. Zenidba vrapca podunavca
Kad se zeni vrabac Podunavac,Zaprosio sjenicu djevojkuTri dni hoda preko polja ravna,A cetiri preko gore carne,Zaprosio i isprosio je;Pa on kupi gospodu svatove:Kuma svraku dugackoga repa,A prikumka ticu sevrljugu,Starog svata iz osoja zunju,A djevera ticu lastavicu.Zdravo svati dosli do djevojke,I zdravo se natrag povratili;Kad su bili na Kosovu ravnom,Progovara sjenica djevojka:"Tiho jas'te, gospodo svatovi,"Tiho jas'te, tiho besjedite;"Doletece kobac avanica,"Odvesti ce sjenicu djevojku."Jos su oni u rijeci bili,Zalece se kobac avanica,I odvede sjenicu djevojku,Svi svatovi u trn pobjegose,Djuvegija u prosenu slamu,A kum svraka navrh trna cuci.
5 Lektire za školu: Lirske narodne pesme Lirske narodne pesmeDragi i nedragi Dva cvijeta Ili grmi Kad se zeni... Kujund`ija i hitroprelja Oj, devojko Oj, golube Oj, n...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi