+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ilijada

HOMER:
ILIJADABilješke o piscu:
O Homeru nemamo vjerodostojnih vijesti. Njega ljudi smatraju ne samo
najvecim starogrckim pjesnikom vec zacetnikom europske književnosti.
Dijela koja su se sacuvala pod njegovim imenom najstarija su od svih
europskih književnosti. Zbog cinjenice da o Homeru neznamo mnogo,
mašta citalaca stvarala je o Homeru razlicite kombinacije. Ne može se sa
sigurnošcu utvrditi gdje se Homer rodio i kada, a ni to je li uopce postojao
pjesnik s tim imenom. Po nekim podacima iz Odiseje kojima se dodiruju
neki dogadaji i politicke i trgovacke povijesti, koji sežu u 7. st. pr. Kr.
moglo bi se zakljuciti da je Homer živio u vrijeme ili nešto prije tih
dogadaja. Predaja o Homeru govori da je bio slijep i da je pjevao do kraja
života. Iz Odiseje bi se moglo zakljuciti da je njen pjesnik pripadao
aristrokraciji, jer je prožet njezinim duhom i pogledima.

1. pjevanje
Radnja zapocinje zazivanjem (invokacijom) muze da pjeva o Ahileju,
njegovoj ljutnji i ahejskim porazima. U ahejski tabor dolazi Hriso, koji želi
otkupiti kcer koju su Ahejci zarobili prilikom osvajanja Tebe. Agamemnon
odbija ponudu, a Hriso, svecenik Apolonov, moli Apolona za pomoc.
Apolon na Ahejce pošalje kugu. Desetog dana epidemije Ahejci vijecaju i
vrac Kalhas kaže Agamemnonu da mora vratiti kcer Hrisovu. Agamemnon
nevoljku pristaje, ali traži dar za taj postupak. Nitko mu ga ne želi dati, a
on ljut na Ahileja uzima njegovu robinju Briseidu. Ahilej se jako rasrdi i
napušta rat, a njegova majka, božica Titeda, moli Zeusa da ne dozvoli
Ahejcima pobjedu protiv Trojanaca dok se ne pomire s Ahilejem.

Citat:
“Ako, Zeuse o oce, med besmrtnicima tebi
Djelom il’ besjedom kojom ugodih, izvrši mi želju:
Mojega sina pocasti, od ostalih koji je ljudi
Najkraceg v’jeka, a sada junacima kralj Agamemnon
Pogrdi njega, jer uze mu dar i ima ga sada.
Nego otidi i gledaj, da Hera ne opazi tebe,
Dotle Trojancima snagu udjeljuj, dokle Ahejci
Moga ne pocaste sina i dikom ne uzvise njega.”

Zeus joj ispuni želju, ali se Hera zbog toga pocne s njim prepirati. Dolazi
Hefest i razveseljava ih.
6. pjevanje
Hektorova žena Andromaha molila je Hektora da ne ide u boj. Na rukama
je donijela njihovog malog sina i placuci pricala o ocu i braci koje je ubio
Ahilej. Bojala se da ce ista sudbina zateci i njenog muža. Hektor joj je
odgovorio da bi bilo kukavicki da se ne bori, a i nju samu bi bilo sram da
joj je muž kukavica. Na rukama je ljuljao malog sina i molio Zeusa da i on
bude hrabar ratnik. Oprostio se od žene i djeteta. Andromaha se vratila
kuci i sa svojim sluškinjama oplakivala još živog Hektora.

Citat:
«Nesretnice, zbog svoje ceš hrabrosti stradat ne žalec
Ludoga ceda ni mene sirote; udovica brzo
Ja cu se nazvati tvoja, jer tebe ce ubit Ahejci,
Kada odasvud srnu; a meni bolje bi bilo
Onda pod zemlju zaci, bez tebe kad budem»

16. pjevanje
U 15. pjevanju Trojanci potisnu Ahejce do samih brodova i postoji
opasnost da ih spale. Da bi to sprijecio Patroklo moli Ahileja da mu da
oružje i vojnike, kako bi potukao Trojance.

Citat:
“A ti pusti bar mene i vojsku mirmidonsku drugu
Meni deder pridruži, da svane Danajskom rodu.
Svoje mi oružje na pleci daj, da se njime oružam,
Ne bi l’ me držali Trojanci za tebe i od boja ne bi l’
Prestali, ahejski ne bi l’ odahnuli ubojni sini”

Ahilej mu da oružje, ali ga upozori da na krece u napad nego samo obrani
brodove i tabor. Kada su Trojanci vidjeli Patrokla u Ahilejevom oklopu
pomislili su da se Ahilej vratio u rat i silno su se uplašili, te razbježali.
Patroklo udari po njima i ubije Sarpedona, a onda zanemari Ahilejevu
preporuku i krene na Troju. Uto dode Hektor i ubije Patrokla.

18. pjevanje
Ahilej saznaje za Patroklovu smrt i stane tugovati za prijateljem. To cuje
njegova majka Tetida i dode utješiti sina, te mu kaže da ne krece u boj
bez oružja (Ahilej je oružje posudio Patroklu u 16. pjevanju, a uzeo ga je
Hektor u 17. pjevanju), jer ce ona zamoliti Hefesta da mu napravi novo
oružje. Tetida odlazi na Olimp i moli Hefesta da Ahileju iskuje novo oružje.

Citat:
“Stog ti pred koljena padam, kratkovjecnom mojemu sinu
Ne bi li hotio ti udjeliti kacigu i štit,
Nazuvke prekrasne ktom, što ih kopce spucaju kruto,
I još oklop, jer onaj, što imaše, izgubi vjerni
Ubiti drug mu, a on na zemlji žalostan leži.”

Hefest pristaje i pocinje kovati novo oružje. Te noci Trojanci još jednom
pokušavaju oteti Patroklovo tijelo, ali Hera šalje Irida s porukom za Ahileja
i kaže mu da se samo pojavi na opkopu kako bi se Trojanci uplašili. Ahilej
se prošeta opkopom, a Trojanci uplašeni bježe, pa Ahejci konacno donesu
tijelo Patroklovo Ahileju. Spustila se noc i Trojanci vjecaju. Pulidamas,
prorok, predlaže da se preko noci svi vrate u grad, jer bi inace bili previše
izloženi, s obzirom na to da se Ahilej vratio. Hektor i ostali ljudi, nisu
željeli poslušati njegov pametni savjet, vec su ostali vani.

24. pjevanje
U 22. pjevanju Ahilej pobjedi Hektora i uzme njegovo tijelo u ahejski
tabor. Svako jutro Ahilej žali Patrokla i vuce Hektorovo tijelo oko njegova
groba. Bogovima to napokon dosadi i Zeus pošalje Tetidu Ahileju, da mu
kaže da mora predati Hektorovo tijelo njegovom ocu Prijamu, a Iridu
pošalje Prijamu da mu kaže da otkupi Hektorovo tijelo. Prijam s kolima
dolazi u ahejski tabor, gdje moli Ahileja da mu preda sinovo tijelo za
bogate darove. Ahilej pristaje, te Prijam ostaje preko noci i ujutro se vraca
u Troju sa sinovim tijelom. Trojanci oplakuju Hektora i dvanaestog dana
ga spale na lomaci.

Osnovni motivi:
Dva osnovna motiva su Ahilejeva srdžba na Agnamemnona zbog otmice
robinje Briseide i na Hektora zbog ubojstva prijatelja Patrokla. Postoji još
par motiva ljubavi (npr. Ahilejeva ljubav prema Briseidi, Patroklu), ali oni
nisu toliko bitni, jer samo stvaraju dva glavna motiva, koji su pravi
pokretaci radnje. Pocetni motiv srdžbe prema Agamemnonu je vrlo jak do
16. pjevanja, ali onda kao da nestaje, a pojavljuje se novi motiv – srdžba
na Herakla, koja potpuno prekida prvi motiv. Na kraju i taj motiv nestaje.

Analiza glavnog lika:
Ahilej je bio najveci grcki junak i kao takav je trebao biti savršen. Ipak,
kao i obicno u grckoj mitologiji, gdje ni bogovi nisu bili savršeni, Ahilej je
imao svoje mane. Bio je pošten i vrijedan, no njegove srdžbe nisu bile
potpuno opravdane. Kada se ljutio na Agamemnona, nije trebao samo
sjediti i gledati kako se stvari dešavaju (tako je ustvari i došlo do druge
srdžbe), vec se trebao suprostaviti Agamemnonu kao junak. U drugoj
srdžbi je bio u neku ruku i sam kriv, jer da se on nije durio na
Agamemnona i tvrdoglavo cekao da mu ovaj padne pod noge, nikada
Trojanci ne bi stigli do ahejskog tabora i brodovlja. Drugim rijecima,
da nije bilo njegovog muškog ponosa puno manje bi ljudi umrlo,
a njegov prijatelj Patroklo bi bio živ (iako je i sam pridonio svojoj smrti).
5 Lektire za školu: Ilijada HOMER: ILIJADA Bilješke o piscu: O Homeru nemamo vjerodostojnih vijesti. Njega ljudi smatraju ne samo najvecim starogrckim pjesnikom vec zac...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi