+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ilijada

Homer
Ilijada

Likovi:
Ahil, Agamnemon, svecenik Hris, Briseida, Hektor, Apolon, Hera, Kalhant, Nestor, Zeus, Patrokolo, Tetida
Sadržaj:
I pjevanje
Nakon devet godina ratovanja izmedu Ahejaca (Grka) i Trojanaca odluka o pobjedniku nikako ne pada. Razorivši jedan grad u borbi protiv trojanskih saveznika Ahil je u ropstvo poveo i kcerku Apolonova svecenika Hrisa, Briseidu. Ona je pripala kralju Agamemnonu. Njezin otac donio je otkupninu ne bi li mu Agamnemon vratio kcer. Nakon pogrdnog odbijanja svecenik Hris zamoli njegovog zaštitnika boga Apolona da kazni Ahejce. Apolon usliša Hrisovu molitvu, te pošalje svoje nevidljive strijele. Tko god je bio pogoden umro bi od kuge. Devet dana padale su strijele po Ahejcima. Zbog tog napada boga Apolona biva sazvana Narodna skupština na kojoj Agamnemon sazna uzrok Apolonove ljutnje, te u zamjenu za svecenikovu kcer on traži Ahilovu robinju Briseidu, cim je vrlo rasrdio Ahila koji više ne želi pomagati ahejskoj vojsci. Nakon što mu biva oduzeta Briseida Ahil tužno zaziva majku Tetidu i moli je za pomoc. Kako bi mu pomogla, Tetida odlazi na Olimp te se tuži Zeusu zbog svog sina Ahila. Zeus odluci kazniti Ahejce neuspjehom u njihovom boju protiv Trojanaca, no na tu Zeusovu odluku božica Hera, Zeusova žena strašno se uzbuni, no Zeus ne posustaje od svoje odluke.

XVI pjevanje
Nakon što izgubiše sve junake Ahejci su se našli u veoma teškoj situaciji i bili su pred porazom, te Patrokolo moli Ahileja da mu pomogne ili da ga pusti da vojska predvodena njim napadne Trojance. Ahilej ga pusti davši mu svoje oružje u pridruživši mu Mirmidonce, no preporuci mu da se odmah odagnavši Trojance od lada vrati da se ne bi bogovi naljutili. Vidjevši Patrokola u Ahilejevom oružju s Mirmidoncima Trojanci su pobježali misleci da je to Ahilej. Patrokolo je junacki s vojskom udario na Trojance te ubije vojvodu Sarpendona, te pokuša osvojiti i Troju. Došavši pred zidine grada pokušao je da se popne na gradske zidine i tri puta biva odbijen od Apolona. Cetvrti puta Apolon ga oštro upozori te se Patrokolo povuce od straha prema Apolonovom gnjevu. Apolon nagovori Hektora da krene u napad. U borbi izmedu Patrokola i Hektora Apolon udari Patrokola u leda te ga onesvijesti. Patrokola je prvi ranio Euforo kopljem u leda. Patrokolo teško ranjen jedva se dovuce do svoje cete, te pade na pod i Hektor ga ubi.

Karakterizacija likova:
Ahil
Sin kralja Peleja i morske božice Tetide, ahejski junak, hrabar, neustrašiv, uvijek spreman na borbu.
Agamnemon
Vrhovni komandant ahejske vojske pod Trojom, lakom, nesmotren, voli naredivati.

Patrokolo
Hrabar, borben vjeran, prijatelj i suborac.

Hektor
Hrabar, najveci trojanski junak, glavna trojanska snaga.
5 Lektire za školu: Ilijada Homer Ilijada Likovi: Ahil, Agamnemon, svecenik Hris, Briseida, Hektor, Apolon, Hera, Kalhant, Nestor, Zeus, Patrokolo, Tetida Sadržaj: I pj...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi