+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

BALADA OHRIDSKIM TAMBURAŠIMA

Analiza, prepričano,
lektiraPjesma je posvećena ohridskim tamburašima. Oni
se pojavljuju samo u jednom stihu. Taj stih i posveta pjesme nose u sebi
više značenja. Balada se može shvatiti kao pjesma posvecema muzičkom
sastavu pod nazivom "Ohridski tamburaši". U tom slučaju oni su samo
polazni motiv - spomenuti su u navedenim stihovima, ali njihova pjesma
potstiče niz asocijacija o pevanju, pesnicima pesništvu. Pošto su
asocijativne slike ispunile čitav prostor pesme u prvi plan se nameće
kao tematski kompleks baš lirsko kazivanje o poeziji, a motiv trubadura
ostaje po strani.Opisani proces tematskog smenjivanja u pjesmi cini
potpuno osnovanom pretpostavku da je pesma posvecena pesnicima koji se
svake godine okupljaju na Struškim vačerima poezije - trubaduri
srednjovjekovni pjesnici metafora su za pjesnike koji svake godine
priredjuju pjesnička slavlja pronoseći tako pjesničku riječ medju
slušaoce, ali i među narode, kao što su trubaduri prenosili lepotu
poezije iz mesta u mesto. Ovaj drugi motiv, Struške večeri poezije,
otvara mogućnost za još jedno sagledavanj teme pjesme: to je pesničko
stvaranje kao kreativni proces koji stalno pulsira - nestaje i radja se
nanovo poput Feniksa.<br><br>Da li se sada postavlja pitanje odredjenja
za jedan od smislova, za jednu od navedenih tema? Ako je tok naših misli
dok čitamo pesmu išao upravo opisanim putem, onda je jasno da je upravo
to pravi smisao i prava sadržina pesme. Čim smo došli do takvog
zaključka nameće nam se još jedno saznanje, još jedna tema pjesme: ona
je ispevana u slavu pesničke reči, koja je prebogata značenjima, Nudi
veliki broj asociacija, otvara prostranstva ljudskog duha.Pesnička riječ
nikada nije jednoznačna, ona ne nudi jednu sliku i jedan smisao:
pesnička je baš zato što je širom otvorena za svaki duh i za različite
doživljaje i saznanja.

5 Lektire za školu: BALADA OHRIDSKIM TAMBURAŠIMA Analiza, prepričano, lektiraPjesma je posvećena ohridskim tamburašima. Oni se pojavljuju samo u jednom stihu. Taj stih i posveta pjes...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi