+ -

Pretraži ovaj blog

Popis Lektira

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Antigona

SOFOKLO: ANTIGONA Bilješke o piscu: Sofoklo se rodio oko 496. godine p.K. a umro je 406. g. p.K. Napisao je 123 drame, a od njih se sačuvalo samo 7 i to: Antigona, Kralj Edip, Filoklet, Elektra, Edip na Kolonu i Trahinjanke. Bogovi ga kao pisca nisu zanimali, iako je bio religiozan tradicionalista. Istinu o životu tražio je u ljudima i međuljudskim odnosima. Sofoklo je pojačao dramsku radnju tako što je uveo 3. glumca. Vrsta djela: Drama, tragedija Mjesto radnje: Teba Vrijeme radnje: V. stoljeće Tema: Sukobljavanje Božjih i ljudskih zakona Kratki sadržaj: Prvi čin Poslije smrti Polinika i Eteokla, koji su poginuli u međusobnom sukobu, vlast u Tebi preuzima njihov ujak Kreont. On je zabranio da se Polinikovo tijelo pokopa, jer je Polinik izdao domovinu, borio se protiv nje. Onaj tko prekrši tu zapovijed bit će kažnjen, i to smrću. Drugi čin Dolazi stražar i donosi lošu vijest da je netko prekršio zapovijed i pokopao Polinika. Stražar dovodi krivca za to djelo, Antigonu. Treći čin Kreont ju zbog tog čina osuđuje na smrt. Kreont i Antigona se suprostavljaju jedno drugom u nepomirljivom sukobu. Antigona objašnjava za što se ona bori, za Božji zakon, ali moć je na strani novog vladara i Antigona mora umrijeti s Ismenom, sestrom, koja joj se sad pridružila. Četvrti čin Antigonin zaručnik, Hemon, traži od oca Kreonta milost za Antigonu. Sva ta Hemonova preklinjanja nisu uspjela. Antigonu će za kaznu živu pokopati. Peti čin Tu počinje njezina tužaljka. Ona zajedno sa zborom oplakuje svoj život, kojem je uskraćena udaja. Antigona završava tužaljku sažeto, obrazloženim opravdanjem. Šesti čin Tiresije, prorok, dolazi i objavljuje da je Kreont zabranjujući sahranu, okaljao sebe i svoj grad. Ali i tada Kreont odbija da odstupi. Jedino pred prijetnjom nesreće on žurno, ali uzaludno mijenja odluku da Antigonu oslobodi. Sedmi čin Hemon dolazi u zatvor, nalazi Antigonu mrtvu i sam se ubija. Euridika, Kreontova žena, umire čim je saznala za sinovo samoubojstvo. I tako Kreont ostaje sam kao puka sjena. Analiza likova: Antigona Vrlo hrabra, odgovorna, ali ipak i osjetljiva i vrlo ranjiva. Izuzetna osoba koja i danas može poslužiti kao primjer ljudske savjesti i odgovornosti. Kreont Okrutan čovjek koji zastupa samo zakon bez obzira na osjećaje i ljudskost. Hemon Sin Kreontov, koji je bio razapet između ljubavi prema Antigoni i štovanja prema ocu. Ali ljubav je nadvladala štovanje.

5 Lektire za školu: Antigona SOFOKLO: ANTIGONA Bilješke o piscu: Sofoklo se rodio oko 496. godine p.K. a umro je 406. g. p.K. Napisao je 123 drame, a od njih se sačuvalo...

Nema komentara:

Objavi komentar

< >

Vidi